Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçları İçin Akaryakıt Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

  • 09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren, 08.07.2020 tarihli ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yük ve Yolcu Taşıyan Gemilere, Ticari Yatlara, Hizmet ve Balıkçı Gemilerine Verilecek Yakıtın Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin 01.07.2003 tarihli ve 2003/5868 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Eki Kararda (“Bakanlar Kurulu Kararı”) değişiklik yapılmıştır. Anılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesinde yer alan “kayıtlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları ile” ibaresinin eklenmesi suretiyle değişiklik yapılmıştır. Bakanlar Kurulu Kararı’nın 1. maddesi uyarınca; Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline kayıtlı • Kabotaj hattında münhasıran yük ve yolcu taşıyan gemilere, • Ticari yatlara, • Hizmet ve balıkçı gemilerine miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla, verilecek akaryakıta ilişkin Özel Tüketim Vergisi (“ÖTV”) muafiyeti tanınmıştır. Anılı Cumhurbaşkanı Kararı ile birlikte 09.07.2020 tarihi itibariyle ÖTV muafiyetine tabii deniz araçlarının kapsamı genişletilmiş ve genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçları da muafiyet kapsamına eklenmiştir. Bu kapsamda, ÖTV’siz Yakıt Uygulaması Liman Başkanlığı Uygulama Talimatı’na göre bir sonraki yıl için ÖTV muafiyetinden yararlanmak isteyen deniz araçlarının, o yılın Aralık ayının ilk pazartesi gününden itibaren Liman Başkanlıklarına Yakıt Alım Defteri için başvuruda bulunması gerekmektedir. Geminin sicil ve bağlama limanı bilgilerine bakılmaksızın, tüm Liman Başkanlıkları Yakıt Alım Defteri düzenlemeye yetkilidir. Yakıt Alım Defteri, Liman Başkanlıkları tarafından düzenlendikten sonra vergi dairesi ve/veya Deniz Ticaret Odası’nın onaylarını müteakip geçerli hale gelecektir. Onay akabinde, bu durum ve onay tarihleri Liman Başkanlıklarınca ÖTV'siz Yakıt Bilgi Sistemi’ne (“ÖTVBS”) işlenecektir. Gemilere, ÖTVBS kapsamında gerekli kontroller yapıldıktan sonra bir elektronik takip cihazı takılmakta ve ÖTV’siz yakıt teslimatı, belirlenen kara ve deniz teslim yerlerinde gerçekleştirilmektedir. Sonuç olarak; 09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca 9 Temmuz 2020 tarihinden itibaren genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinin deniz araçlarına verilecek akaryakıt için de, miktarı her geminin teknik özelliklerine göre tespit edilmek ve bu akaryakıtı kullanacak geminin jurnaline işlenmek kaydıyla, ÖTV muafiyeti tanınmıştır. Yukarıda yer alan açıklarımız ışığında ÖTV’siz yakıt işlemlerine ilişkin bir sorunuz, talebiniz veya daha fazla bilgi alma ihtiyacınız olması halinde Esenyel & Partners ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.