Denizcilik Atıkları Uygulaması’na İlişkin Genelge

  • T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 08/07/2020 tarih ve 2020/20 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkındaki Genelge ile (Bundan böyle “Genelge” olarak anılacaktır.) Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinden kaynaklanan atıklar ile yük artıklarına ilişkin uygulanması gereken bildirim yöntemleri ve atık alım yükümlülerinin atıkların yönetimi esnasında kullanmaları gereken Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi'ni (“MKS”) kapsayan Denizcilik Atıkları Uygulaması'na (“DAU”) ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi amaçlanmıştır. Atık motor yağı dışında atık üretecek bir donanımı bulunmayan deniz araçları bu Genelge kapsamı dışında bırakılmıştır. Genelge’ye göre, Gemi Atık Takip Sistemi’ne tabi gemilerin acenteleri, gemi atık bildirimlerini ve başka bir ülke limanından herhangi bir Türk limanına uğrak yapmadan gelip başka bir ülke limanına gitmek üzere Türk karasularında atık verme talebinin bildirimlerini, Liman Tek Pencere Sistemi (“LTP”) üzerinden gerçekleştirmekle yükümlüdür. Ayrıca atık bildirimleri gemilerin limana varışlarından en az 24 saat önce, sefer 24 saatten az sürecek ise gemiler kalkış limanından ayrılır ayrılmaz yapılmalıdır. Atık miktarı ya da varış zamanında herhangi bir değişiklik olması durumunda bu husus da LTP üzerinden bildirilmelidir. Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya eksik ya da yanıltıcı bildirim yapılması durumlarından acente sorumlu tutulacaktır. MKS’ye tabi gemilerin kaptanları, donatanları veya acenteleri, gemileri ve Türk karasularına ilk defa giren gemileri (seyir izin belgesi işlemleri ile) kıyı tesisleri aracılığıyla MKS’ye kayıt ettirmekle yükümlüdür. Bu sisteme tabi gemilere hizmet veren atık alım yükümlüleri ise DAU’ya kayıt yaptırmakla yükümlüdür. Bu kapsamda atık alma gemisi işleticileri alınan atıklara ilişkin olarak DAU üzerinden Atık Transfer Formu düzenleyerek gemi kaptanına vermelidir ve kaptanlar bu formu doldurmakla yükümlüdür. DAU’nun etkin bir şekilde uygulanmasının denetim ve kontrolü daha önce de olduğu gibi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmeye devam etmektedir. Atık Transfer Formlarında yer alan verilerin doğruluğu hususunda sorumlu kişiler arasına, yürürlükten kaldırılan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın 26/09/2013 tarihli ve 2013/12 sayılı Gemi Atık Takip Sistemleri Uygulama Genelgesi’ne ek olarak atık alma gemisi yükümlüleri de eklenmiştir. Ayrıca, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca, atık kabul tesisi işleten atık alım yükümlüleri, 01/08/2020 tarihine kadar ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak DAU’ya kullanıcı kayıtlarını yaptırmakla yükümlüdürler. Anılı yönetmelikte yer alan basılı formlar ise 01/09/2020 tarihine kadar kullanılabilecektir. Bu tarihten sonra Atık Transfer Formları bu genelgenin 7’nci maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde düzenlenecektir. Sonuç olarak, Gemilerden Atık Alınması ve Atıkların Kontrolü Yönetmeliği uyarınca gerçekleştirilecek iş/işlemlerde kullanılacak olan, Gemi Atık Takip Sistemi ile Mavi Kart Sistemi’ni kapsayan çevrimiçi uygulama olan Denizcilik Atıkları Uygulaması’na ilişkin usul ve esaslar işbu Genelge ile düzenlenmiştir. Yürürlüğe girdiği tarih olan (10/04/2020 tarihli 84973951-140.07-E.85871 sayılı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Gen. Müd. Yazısı ile) 01/05/2020 tarihinden itibaren anılan uygulamalar erişime kapatılmış ve DAU kullanılmaya başlanmıştır. Yukarıda yer alan açıklamalarımız ışığında Denizcilik Atıkları Uygulaması’na ilişkin bir sorunuz, talebiniz veya daha fazla bilgi alma ihtiyacınız olması halinde Esenyel & Partners ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.