30/08/2020 TARİHLİ VE 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMIŞTIR.

  • 7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23. madde uyarınca, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma uygulaması getirilmiştir. Bu uygulama bugüne kadar iki kez birer aylık sürelerle uzatılmıştır. Şöyle ki; • İlk olarak 30.06.2020 tarihinde Resmî Gazete’ de yayımlanan 2706 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) ilk defa kısa çalışma başvurusunda bulunacak işyerlerine, “01.07.2020 – 31.07.2020” tarihleri arasında kısa çalışma uygulamasından yararlanma imkânı getirilerek, söz konusu süre 31.07.2020 tarihine kadar; • Akabinde 31.07.2020 tarihinde Resmî Gazete ’de yayımlanan 2810 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da söz konusu işyerleri için 31.08.2020 tarihine kadar uzatılmıştır. Durum böyle olmakla, 31.08.2020 tarihinde (bugün) Resmî Gazete ‘de yayımlanan 2915 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile söz konusu sürenin bir kez daha uzatılmasına karar verilmiş olup, anılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, • 30.06.2020 tarihine kadar (bu tarih dâhil) kısa çalışma başvurusunda bulunmuş olan işyerleri için kısa çalışma ödeneğinin süresi, Kanun’un Cumhurbaşkanı’na verdiği 6 aylık uzatma süresi ile sınırlı kalmaksızın, yine 2706 sayılı kararda belirtilen esaslar çerçevesinde, 31.08.2020 tarihinden başlamak üzere 2 (iki) ay daha uzatılmıştır. Uzatılan bu süre içerisinde de kısa çalışma uygulamasından yararlanan/yararlanmaya devam eden söz konusu iş yerlerinde, 4857 sayılı Kanun’un 25/1-(II) maddesinde yer alan sebepler hariç olmak kaydıyla çalışanların iş veya hizmet akdi fesih edilemeyecektir. Yukarıda yer alan açıklarımız ışığında bir sorunuz, talebiniz veya daha fazla bilgi alma ihtiyacınız olması halinde “Esenyel & Partners” ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.