Lapus Lazuli Güzergah Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi ve Taraf Ülkelere Etkileri

  • 15 Kasım 2017 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan Lapus Lazuli Güzergâh Anlaşması (Bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır.) 6 Ağustos 2020 Tarih ve 31205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2832 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 06 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir. Lapus Lazuli Güzergâh Anlaşması bir diğer ismi ile Transit ve Ulaştırma İşbirliği Anlaşması Afganistan İslam Cumhuriyeti, Azerbaycan Cumhuriyeti, Gürcistan, Türkmenistan ve Türkiye Cumhuriyeti arasında 15 Kasım 2017 tarihinde imzalanmıştır. Bu Anlaşma ile ulaştırma sisteminin sağladığı tüm faydalardan yararlanma amacı ile sözleşmeye taraf olan ülkelerin toprakları üzerinde yolcu ve yüklerin hareketlerinin ve ayrıca gümrük ve sınır geçişlerindeki prosedürlerin kolaylaştırılmasının sağlanması hedeflenmektedir. Anlaşma taraf devletlerinin egemenlik alanları üzerinde yüklerin, yolcuların ve ulaştırma yöntemlerinin emniyetinin sağlanması, bu emniyetin sağlanabilmesi için teknolojinin takip edilerek ileri seviye teknolojilerin kullanılarak transit trafikle ilgili ihtiyaç duyulduğu takdirde gerekli idari düzenlemeler ve prosedürlerin taraflara kolaylık sağlayabilecek şekilde düzenlenmesi ve böylelikle güzergâhın rekabetçiliğini artırmaya yönelik önemlerin alınmasını amaçlamaktadır. Anlaşma kapsamında Taraflar karayolu, demiryolu, sivil havacılık, iç sular ve deniz ulaştırmasının yanı sıra kombine taşımacılık terminalleri, sınır geçiş noktaları ve limanlar gibi multimodal taşımacılığa yönelik tesislerin inşaası ile gümrük ve vize işlemlerinin hızlı ve etkili olarak sağlanması adına gereklilikleri yerine getirecektir. Taraflar bu Anlaşma’dan kaynaklı doğacak tüm uyuşmazlıklar için Ortak Dayanışma Grubu (‘’ODG’’) oluşturacak ve bu grup senede en az bir kez müzakere yapmak amacıyla toplanacaktır. Yukarıda yer alan açıklamalarımız ışığında Lapus Lazuli Güzergâh Anlaşması’na ilişkin bir sorunuz, talebiniz veya daha fazla bilgi alma ihtiyacınız olması halinde Esenyel & Partners ekibi olarak sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyarız.