YABANCI BAYRAKLI ÖZEL YATLARIN TÜRK KARASULARINDA KALMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR

  • Covid-19 salgınının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yabancı bayraklı özel yatların Türk karasularında kalma süresi uzatılmıştır. Turizm Teşvik Kanunu’nun “Deniz turizmi araçlarının Türkiye’de kalış süresi ve kabotaj hakları” başlıklı 29. Maddesi gereğince; yabancı bayraklı deniz turizmi araçlarının, gezi, bakım, onarım, kızaklama veya kışlamak amacıyla Türkiye’de beş yıla kadar kalabilmeleri ve Deniz Turizmi Yönetmeliği hükümlerine göre bu sürenin Bakanlıkça 5 yıl daha uzatılabilmesi mümkündür. Bu konuda Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 46. Maddesi ise şu şekilde düzenlenmiştir: “Belgeli deniz turizmi tesislerinde beş yıl kalan ve bu süre içerisinde sahipleri tarafından en az bir kez kullanılan yabancı bayraklı özel yatların kalış süresi Bakanlıkça beş yıl daha uzatılabilir.” Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayınlanmış olan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin Uygulama Esaslarına İlişkin Tebliğ’in “Yabancı bayraklı özel yatların süre uzatım talepleri” başlıklı 23. Maddesi ile; yabancı bayraklı özel yatların, Bakanlıktan belgeli bir yat limanı veya çekek yerinde 5 yıl kalabileceği ve bu süre içerisinde en az bir kez kullanılan yabancı bayraklı özel yatların sürelerinin, Bakanlıktan belgeli yat limanı veya çekek yerlerinde 5 yıl konakladığını belirtir yazının ya da bağlama sözleşmesinin, beş yıl içerisinde en az bir kez kullanıldığını gösteren seyir izin belgesinin ve yata ilişkin sertifikanın onaylı örneklerinin Bakanlığa ibraz edilmesi halinde 5 yıl daha uzatılabileceği hüküm altına alınmıştır. Ancak bilindiği üzere, Covid-19 salgınından dolayı seyahat kısıtlamaları uygulanmakta ve mücbir sebepten kaynaklı olarak birtakım mağduriyetler yaşanmaktadır. Bu süreçte getirilen uluslararası seyahat kısıtlamalarıyla birlikte Deniz Turizmi Yönetmeliği’nin 46. maddesinde yer alan koşulların sağlanması ve ülkemizden çıkış işlemlerinin gerçekleştirilmesi oldukça güç bir hale gelmiştir. Bu kapsamda, kısıtlamalar sebebiyle uygulamada meydana gelebilecek aksaklıkların ve yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilebilmesi için Türkiye’den çıkış işlemlerini gerçekleştiremeyen yabancı bayraklı özel yatlara kolaylık sağlanmış ve Türkiye karasularında kalma süreleri uzatılmıştır. Buna göre 01.01.2015 tarihinden sonra Türkiye’ye giriş yapmış olan veya Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan süre uzatım işlemi yapılan ancak 31.05.2021 tarihinden önce Türkiye’de kalma süresi dolan yabancı bayraklı özel yatların Türkiye’de kalma süreleri herhangi bir başvuruya veya işleme gerek kalmaksızın 31.05.2021 tarihine kadar uzatılmıştır.