MARPOL ELEKTRONİK KAYIT DEFTERİ KULLANIMI

  • Bilindiği üzere, MARPOL Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında gemilerde bulundurulan basılı kayıt defterleri yerine Elektronik Kayıt Defteri kullanılabileceği ile ilgili kural 01 Ekim 2020' de yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kağıt israflarının önlenmesi ve evrak işleriyle ilgili ağır yükün elektronik yollarla hafifletilmesi amaçlanmıştır. Konuyla ilgili olarak, Uluslararası Denizcilik Örgütü'nün Deniz Çevresini Koruma Komitesi, MEPC 312(74) sayılı kararı ile "MARPOL Sözleşmesi kapsamında Elektronik Kayıt Defteri Kullanımı için Rehber" yayımlamıştır. Bu bağlamda, MARPOL Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında gemilerde bulundurulan Yağ Kayıt Defteri (Bölüm 1 ve 2), Yük Kayıt Defteri, Çöp Kayıt Defteri (Bölüm 1 ve 2), Ozon İnceltici Maddeler Kayıt Defteri, Dizel motorlarının NOx Aşama (Tier) ve açık/kapalı kayıtları, Yakıt Değişim (changeover) Kayıt Defteri ve Makine Paremetreleri Kayıt Defterleri yerine, belirli kriterleri sağlayan gemilerde Elektronik Kayıt Defteri kullanılabilecektir. İlgi Yönetmelik kapsamında İdare adına yetkilendirilen Klas Kuruluşları tarafından, MEPC 312(74) sayılı kararda belirtilen hususlar ve ilgili kurallar çerçevesinde uygun bulunan yazılımlar onaylanacaktır. Onaylanan yazılımın kurulumu yapıldıktan sonra yapılan denetim sonucunda "MARPOL Elektronik Kayıt Defteri Bildirimi" belgesi verilen ve Emniyetli Yönetim Sisteminde gerekli entegrasyonu yapılan gemilerde Elektronik Kayıt Defteri kullanılabilecektir.