Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği 18.11.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

  • GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (2020/28) BİLGİ NOTU 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak koşuluyla, Su Ürünleri Bilgi Sistemi (SUBİS)’nde kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır. Deniz ve içsulardaki balıkçı teknelerinden; 5 metrenin altındakilere 750 TL, 5 ile 7,99 metre arasındakilere 1.000 TL ve 9 ile 9,99 metre arasındaki deniz balıkçı tekneleri ile 8 metre ve daha büyük boylardaki balıkçı teknelerine 1.250 TL destekleme ödemesi yapılacağı belirtilmiştir. Buna göre desteklemeden yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkililerinin, 18 Kasım 2020 tarihinden itibaren 27 Kasım 2020 günü mesai bitimine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il veya ilçe müdürlüklerine şahsen başvurmaları şarttır. Balıkçı gemisi veya yetkilileri, Tebliğ’de yayımlanan EK-1’de yer alan Dilekçe ve ekler ile müracaat etmelilerdir. Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiye ait olması durumunda, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Tebliğ’de yayımlanan EK-2’de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesinin ve ayrıca balıkçı gemisi sahibinin bizzat doldurmuş olduğu EK-3’te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu’nun başvuru dilekçesinin ekinde yer alması ve bu şekilde gemi sahibinin bizzat il/ilçe müdürlüğüne başvurması gerekir. Balıkçı gemisine destek sağlanabilmesi için Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahiplerinin müracaatta bulunmuş olması ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır. Buna ek olarak, birden fazla balıkçı gemisine sahip olan kişilerin her bir gemisi için ayrı müracaat etmesi gerekir. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülecek incelemede balıkçı gemisinin geçerli bir su ürünleri avcılık ruhsatına sahip olduğu ve balıkçı gemisi sahibi ve gemi boyu bilgileri SUBİS’ten kontrol edilir. Balıkçı gemisinin bu şartları sağlaması durumunda müracaatı kabul edilecek olup balıkçı gemisi sahibinin bizzat doldurmuş olduğu anket formunun da kontrol edilmesiyle, balıkçı gemisi desteklemeye uygun bulunarak SUBİS’e kayıt edilir. Balıkçı gemisinin sahte belgeye dayanarak müracaat etmiş olması durumunda hak kazanmış olsa bile desteklemeden yararlanamayacaklardır. Bu şekilde gerçek dışı belgeler düzenleyen ve kullanan haksız yere ödemelerden yararlanmak isteyen kişiler hakkında idari işlem yapılarak cezai süreç başlatılacaktır. Konu hakkında detaylı bilgi talep etmeniz durumunda iletişime geçmenizi rica ederiz. Saygılarımızla,