DENİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

  • Bilindiği üzere son zamanlarda hayatın her alanını etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını neticesinde Ticari gemilerde ve diğer tüm deniz taşıtlarında çalışan personelin gemiye katılış, gemiden ayrılış ve gemide çalışma ve yaşam şartları da değişim göstermiştir. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’nün yaptığı tanımlara göre “iş sağlığı” tüm çalışanların fiziksel, ruhsal, moral ve sosyal yönden tam iyilik durumlarının sağlanmasını ve en yüksek düzeylerde sürdürülmesini, iş koşulları ve kullanılan zararlı maddeler nedeniyle çalışanların sağlığına gelebilecek zararların önlenmesini ve işçinin fizyolojik özelliklerine uygun yerlere yerleştirilmesini, işin insana ve insanın işe uymasını amaçlayan tıp bilimidir. İşyerlerinde işin yürütülmesi nedeniyle oluşan tehlikelerden ve sağlığa zarar verebilecek koşullardan korunmak için yapılan sistematik çalışmalara ise “iş güvenliği” denilmektedir. İş sağlığı ve güvenliği tedbirleri, çalışanların yanı sıra, işletme güvenliği ve üretim güvenliğine de katkı sağlar ve olay olmadan kazaların önlenmesini mümkün kılar. 6331 nolu İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu da işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemektir. Ve yine MLC, 2006 Madde IV paragraf 1 ve 4 kapsamında, her denizcinin güvenlik standartlarını sağlayan, emniyetli ve güvenli bir çalışma ortamına ve sağlığının korunması, tıbbi bakım ve refah koşullarına ve sosyal korumanın diğer biçimlerine sahip olma hakkı vardır. Uluslararası ve ulusal kanun ve yönetmelikler dahilinde ; Gemiadamları için COVID-19'a karşı koruyucu önlemler alınmalı ve gemi adamlarına tebliğ edilmeli Gemiler yazılı bir salgın yönetim planı geliştirmelidir. Gemideki gemi adamları salgın yönetim planı hakkında bilgi sahibi olmalı ve gerektiği şekilde uygulamalıdır. Gemiye katılış öncesi personel bilgilendirilmeli ve sağlık taraması yapılmalıdır. Deniz taşıtlarının hijyeninin sağlanması ve devamlılığının sürdürülmesi gerekmektedir. Gemide şüpheli bir vaka varsa, öncelikle izole edilmeli, semptomları takip edilip bir sonraki uğrak limanının yetkili makamına her zaman bilgi verilmelidir. Uluslararası Deniz Ticaret Odası Koronavirüs (COVID-19) hakkında Gemi adamları Sağlığının Korunması için gemi operatörlerine yönelik bir rehber yayınlamıştır. Daha detaylı bilgi için aşağıdaki link’ten ilgili rehbere ulaşabilirsiniz. http://www.ics-shipping.org/free-resources Konu ile ilgili herhangi bir sorunuz olur ise bize ulaşmaktan çekinmeyiniz. Saygılarımızla, Kapt. Deha AYDIN Marine Claims Executive Esenyel Partners , Lawyers & Consultants