LİBYA LİMANLARINA UĞRAK YAPACAK TİCARET GEMİLERİ HAKKINDA

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü (Bundan böyle “Genel Müdürlük” olarak anılacaktır)15.12.2020 tarihinde Libya Limanlarına ve Libya karasularına uğrak yapacak Türk Bayraklı gemiler için bilgilendirme yazısı yayımlamıştır. Buna göre; Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Code) kapsamında Libya limanlarına uğrak yapacak ve karasularında seyir yapacak Türk bayraklı gemilerimiz için Genel Müdürlük tarafından ilan edilen Güvenlik Seviyesi3(üç)'tür. Libya'da yaşanan iç karışıklık ve güvenlik durumu nedeniyle Milli Savunma Bakanlığı'ndan Genel Müdürlük’e iletilen yazıya binaen Libya limanlarını ziyaret edecek Türk bayraklı gemilerimiz tarafından ilave tedbir alınması hususunda bilgilendirme yapıldığı belirtilmiştir. Libya limanlarına gidecek ya da Libya limanlarından ayrılacak Türk bayraklı ticari gemilerin; - Bahse konu limanlara intikal ederken Libya sahillerinden asgari 60 deniz mili mesafede seyretmelerinin, - Gemilerin limanlara giriş ve çıkışlarının özellikle gece saatlerine planlanmasının, - Seyir emniyeti haricinde liman giriş ve çıkışlarında asgari muhabere yapmaya gayret etmelerinin ve - Her türlü dahili güvenlik önlemini alarak liman giriş ve çıkışı yapmalarının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Ayrıca gemilerimizin hangi limanane zaman gireceği gibi faaliyetlerini ortaya koyan bilgilerinin Türk ticaret gemilerine tehdit oluşturacak gruplar tarafından gerek tanımlama sistemleri gerekse açık kaynaklar ve/veya sosyal medyadan takip edildiği değerlendirildiğinden, ticaret gemilerimizce kritik bilgilerin üçüncü şahıslar tarafından temin edilmemesi yönünde gerekli önlemlerin alınmasının önem arz ettiği belirtilmiştir. Konuya ilişkin herhangi bir sorunuz olması halinde bizimle temasa geçebilirsiniz.