Esenyel Partners Newsletter
NEWSLETTER

NEWSLETTER

TURKUAZ KART YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmelik, Turkuaz Kart başvuru, değerlendirme ve geçiş süresindeki yabancıları ve Turkuaz Kart sahibi ile Turkuaz Kart sahibi yakınını kapsar. Turkuaz Kart; Yabancıya, Türkiye’de süresiz çalışma ve ikamet hakkı veren belgeyi ifade eder. Bu belge, sahibinin yabancı eşi ile

YURT DIŞINDA BULUNAN VEYA YABANCI BAYRAK ÇEKEN TEKNELERİN TÜRK BAYRAĞINA GEÇİŞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ (TEBLİĞ NO : 2017/3)

Yurt Dışında Bulunan Veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ, 03/03/2017 tarihli 29996 sayılı Resmi Gazete’ de yayınlanmış olup, işbu tebliğ yayın tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tebliğ ile Türk Sahipli Olup, Yabancı Bayrakta Bulu

Gemi adamlarına Uygulanacak İdari Yaptırımlara İlişkin Yönerge

Gemiadamları Yönetmeliği kapsamında kurulan Gemiadamları Disiplin Komisyonu’nun işleyişi ile gemiadamlarına ve denizcilik alanında faaliyet gösteren kılavuz kaptan, deniz trafik operatörü, denizci eğitimci ve profesyonel sualtıadamlarına uygulanacak idari yaptırımlara ilişkin us

Türk Bayraklı Gemiler için Klas Kuruluşları Yönetmeliği

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından hazırlanan Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği 18 Ocak 2017 tarihli 29952 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu Yönetmelik ile ulusal ve uluslararası sularda denizde can ve mal

Directive on Classification Societies for Turkish Flagged Vessels

The Directive on Classification Societies of Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication entered into force by being published in the Official Gazette numbered 29952 and dated 18 January 2017. Supervision of the minimum safety requirement with regard to production, repair, modificatio

How to acquire Turkish Citizenship? A brand new application opportunity.

The Directive on Classification Societies of Ministry of Transport, Maritime Affairs and Communication entered into force by being published in the Official Gazette numbered 29952 and dated 18 January 2017. Supervision of the minimum safety requirement with regard to production, repair, modificatio

Lifting an arrest order in Turkey and the place of P&I Club Letter of Undertaking in the scope of ship arrest provisions of Turkish Commercial Code

Turkish Commercial Code (“TCC”) which came into force on 1 July 2012 brought some specific provisions with regard to ship arrest. Eventhough Turkey is not a party to international conventions on arrest of ships TCC adopted most of the rules of International Convention on the Arrest of Ships 1999

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULU İLKE KARARI

Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından “Veri sorumluları ve veri işleyenler tarafından ilgili kişilerin e-posta adreslerine veya SMS ya da çağrı ile cep telefonlarına reklam bildirimleri/aramaları yönlendirilmesinin önüne geçilmesi" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulu

KTTO’dan sigorta eğitimi

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO), sigorta konulu eğitim düzenlendi. Kaynak: KTTO’dan sigorta eğitimi Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nda (KTTO), sigorta konulu eğitim düzenlendi.KTTO İş Geliştirme Birimi ile Cyprus Primary Academy’nin hazırladığı “Hava ve Deniz Taşıma

Turkey: Employment & Labour Law 2019 - ICLG

The ICLG to: Employment & Labour Laws and Regulations - covers common issues in employment and labour laws and regulations – terms and conditions of employment, employee representation and industrial relations, discrimination, maternity and family leave rights and business sales – in 51 ju

UÇAK KAZASININ ARDINDAN: KAZAZEDE YOLCULARIN HAKLARI

05.02.2020 günü PC2193 sefer sayılı İzmir-İstanbul seferini yapmakta olan Boeing 737-800 tipi uçağın pistten çıkarak parçalanması sonucunda ortaya çıkan zararlar dolayısıyla yolcuların hukuki olarak hakları neler sorusu hakkında burada bilgi vermeye çalışacağız. ÖLÜM VE

CORONAVIRUS AND CHARTERPARTIES: WHAT TO DO?

The fast spread of a new coronavirus in China has prompted global alarm, with neighbouring states closing their borders, global airlines suspending flights and most of the states barring entry to foreign nationals who have recently been to the Asian country. Furthermore, regarding to limit the sp

COVID-19 SALGININ SÖZLEŞMELERE ETKİSİ ÜZERİNE

Çin’in Wuhan eyaletinde başlayıp sonrasında da özellikle İtalya üzerinden Avrupa’yı da etkisi altına alan Covid-19 diğer adıyla corona virüsü salgını ile mücadelede alınmakta olan olağanüstü önlemler başta ekonomik olmak üzere sosyal ve psikolojik birçok sorunu da beraber

CORONAVIRUS AND CHARTERPARTIES: WHAT TO DO?

The fast spread of a new coronavirus in China has prompted global alarm, with neighbouring states closing their borders, global airlines suspending flights and most of the states barring entry to foreign nationals who have recently been to the Asian country. Furthermore, regarding to limit the spre

CORONAVIRUS VE BUNUN ÇARTERPARTİLER ÜZERİNE ETKİLERİ: NE YAPMALI?

Coronavirüsün Çin’de hızlı bir biçimde yayılması, komşu ülkelerin sınırlarını kapatması, uluslararası havayolu şirketlerinin uçuşlarını askıya alması ve birçok ülkenin yakın zamanda bu Asya ülkesini ziyaret etmiş yabancıların ülkelerine girişlerini engellemeleri şe

COVİD-19 VİRÜS SALGINI IŞIĞINDA KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ

İşbu çalışmamızda da Cumhurbaşkanlığı tarafından 18.03.2020 tarihinde açıklanan “Ekonomik Önlem Paketi”’nde devreye alınacağı ve faydalanmak isteyenler yönünden sürecinin kolaylaştırılacağı açıklanan “kısa çalışma ödeneği” kapsamında bu uygulamanın esasla

COVİD-19 VİRÜS SALGINI’NIN İŞÇİ- İŞVEREN İLİŞKİSİNE YANSIMALARI

Dünya genelinde birçok ülkenin sınır kapılarını kapatarak karantina altına alınması gerekliliğini doğuran İşbu çalışmamızda da Covid-19 virüs salgınının İş Hukuku’na olası yansımaları gözetilerek, yine olası sorular ve cevapları çerçevesinde sürece yardımcı ola

EFFECTS OF COVID-19 OUTBREAK ON MARITIME LAW

Humanity is now facing a new global epidemic outbreak named COVID-19 likes of which were not seen in the last century. The COVID-19 outbreak, which has been upgraded by the National Health Organization from the Epidemic Disease level, (having more limited impact) to the Pandemic Disease level (high

Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri ile Bu Hizmet Kalemlerinin Taban ve Tavan Ücretlerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan böyle “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesislerinde Verilen Hizmet Kalemleri İle Bu Hizmet Kalemlerinin Taban Ve Tavan Ücretlerinin BelirlenmesineVeUygulanmasınaİlişkinTebliğ (Bundan böyle “Tebliğ” olarak

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) tarafından hazırlanan Yolculuk Çarteri Sözleşmelerinde Personel Değişimi Sebepli Rotadan Sapmalara Yönelik Kloz Taslağı ve Taslak Kloz’un Getirdiği Yenilik ve Değişiklikler

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (BIMCO) tarafından mevcut küresel kriz sürecinde personel değişimi için geminin rotasından sapma ihtiyacına yönelik, yolculuk çarteri sözleşmelerinde (voyage charter) kullanılacak klozlara ilişkin taslak bir çalışma yapılmıştır. Anıla

HEM ABD HEM SEKTÖR İÇİN BİR İLK

Amerika Birleşik Devletleri’nde düzenlenen online gemi ihalesine katılan Esenyel&Partners, müvekkili adına en yüksek peyi sürerek, ihaleyi kazandı. Zoom uygulaması üzerinden yapılan ihale hem ABD hem de sektör için bir ilk oldu. ABD mahkemesi tarafından yetkilendirilen brokerlik

Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdarelerinin Deniz Araçları İçin Akaryakıt Özel Tüketim Vergisi Tutarının Sıfıra İndirilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı

09.07.2020 tarihli ve 31180 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak aynı gün yürürlüğe giren, 08.07.2020 tarihli ve 2728 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (“Cumhurbaşkanı Kararı”) ile, Türk Uluslararası Gemi Siciline ve Milli Gemi Siciline Kayıtlı, Kabotaj Hattında Münhasıran Yü

7226 SAYILI KANUN İLE İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU’NDA VE 7244 SAYILI KANUN İLE İŞ KANUNU’NDA DÜZENLENEN SÜRELERİN UZATILMASI TEKLİFİ VE OLASI SONUÇLARI

İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılması amacıyla, aralarında Covid-19 salgını gerekçesiyle iş akitlerinin feshedilmesini engelleyen uygulama ile kısa çalışma uygulamasının uzatılmasına ilişkin düzenlemelerin de bulunduğu "İşsizlik Sigortası Kanun

Denizcilik Atıkları Uygulaması’na İlişkin Genelge

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün 08/07/2020 tarih ve 2020/20 sayılı Denizcilik Atıkları Uygulaması Hakkındaki Genelge ile (Bundan böyle “Genelge” olarak anılacaktır.) Türkiye'nin deniz yetki alanlarında gemilerin normal faaliyetlerinde

30/08/2020 TARİHLİ VE 2915 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMIŞTIR.

7226 sayılı Kanun ile 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na eklenen geçici 23. madde uyarınca, Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında 30.06.2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere kısa çalışma uygulaması getirilmiştir. Bu uyg

04/09/2020 TARİHLİ 2930 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN YASAK 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMIŞTIR.

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde uyarınca işverenler nezdinde “iş akdi fesih” yasağı getirilmiş ve bu yasak süresince de işçiyi

Lapus Lazuli Güzergah Anlaşması’nın Yürürlüğe Girmesi ve Taraf Ülkelere Etkileri

15 Kasım 2017 tarihinde Aşkabat’ta imzalanan Lapus Lazuli Güzergâh Anlaşması (Bundan böyle “Anlaşma” olarak anılacaktır.) 6 Ağustos 2020 Tarih ve 31205 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2832 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı uyarınca 06 Temmuz 2020 tarihi itibariyle yürü

[KVKK] KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN VERİ SORUMLULARININ VERBİS’E KAYIT SÜRESİ SONA ERMEK ÜZERE

KİŞİSEL VERİ İŞLEYEN VERİ SORUMLULARININ VERBİS’E KAYIT SÜRESİ SONA ERMEK ÜZERE VERBİS (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) 6698 Sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) 16. maddesine göre kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişi veri sorumlularının ki

Ticari Gemilerde Seyrüsefer Öncesi Hazırlanan 'Seyir Planının' Önemi

4 Mart 2020 tarihli İngiliz Deniz İhtisas İstinaf Mahkemesi kararı ile ticari gemilerde seyir zabitleri tarafından hazırlanan seyir planlamasının ne denli önemli olduğu bir kez daha vurgulandı. Söz konusu karara ilişkin olayda, değeri 500 milyon ABD Doları’nı aşan ve yaklaşık

Türk Limanlarında Gümrük Müdürlüğü'ne Doğru Yakıt Beyanının Önemi

Türk Limanlarına uğrayan gemiler, Gümrük yönetmeliği uyarınca Gümrük Müdürlüğü’ne gemide bulunan mevcut yakıt (fuel-oil ve dizel-oil) , yağlar, sigara, içki gibi kalemleri beyan etmek zorundadır. Yakın geçmişte yaşamış olduğumuz tecrübelere dayanarak, eksik ve/veya fazl

YABANCI BAYRAKLI ÖZEL YATLARIN TÜRK KARASULARINDA KALMA SÜRESİ UZATILMIŞTIR

Covid-19 salgınının meydana getirdiği olumsuzlukları ortadan kaldırabilmek için Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre; yabancı bayraklı özel yatların Türk karasularında kalma süresi uzatılmıştır. Tu

THE DURATION OF PRIVATE YACHTS WITH FOREIGN FLAGS IN TURKISH TERRITORIAL WATERS HAS BEEN EXTENDED

According to the statement made by the General Directorate of Investments and Businesses of the Ministry of Culture and Tourism; in order to eliminate the negativities caused by the Covid-19 epidemic; the duration of foreign flagged private yachts in Turkish territorial waters has been extended.

26.10.2020 TARİHLİ 3135 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARI İLE İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN YASAK İLE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SÜRESİ 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMIŞTIR.

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde uyarınca işverenler nezdinde “iş akdi fesih” yasağı getirilmiş ve bu yasak süresince de işçiyi

MARPOL ELEKTRONİK KAYIT DEFTERİ KULLANIMI

Bilindiği üzere, MARPOL Sözleşmesi ve Ekleri kapsamında gemilerde bulundurulan basılı kayıt defterleri yerine Elektronik Kayıt Defteri kullanılabileceği ile ilgili kural 01 Ekim 2020' de yürürlüğe girmiştir. Bu düzenleme ile kağıt israflarının önlenmesi ve evrak işleriyle il

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği 18.11.2020 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

GELENEKSEL KIYI BALIKÇILIĞININ KAYIT ALTINA ALINMASI VE DESTEKLENMESİ TEBLİĞİ (2020/28) BİLGİ NOTU 18 Kasım 2020 Çarşamba tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği, su ürünleri

Türk Patent ve Marka Kurumu’nun 21.07.2020 tarihli Duyurusu Hakkında

Türk Patent ve Marka Kurumu (TPE) tarafından 21.07.2020 tarihinde Kurum nezdindeki başvuru ve marka sahiplerini dolandırıcılar hakkında bilinçlendirmeyi amaçlayan bir duyuru yayınlanmıştır. TPE tarafından yapılan tespitlere göre, bazı yetkisiz kişiler başvuru ve tescil sahiplerini

PANDEMİ KISITLAMALARI SÜRECİNDE GEMİADAMLARI DEĞİŞİMİ

Bilindiği üzere dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs ile mücadele kapsamında lojistik sektörünün denizcilik kolunda faaliyet gösteren gemi adamları, kılavuz kaptanlar, balıkçı gemisi personeli, sondaj gemileri personeli, gemi acenteleri, kıyı tesisi ve açık deniz tesisi ça

DENİZDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ

Bilindiği üzere son zamanlarda hayatın her alanını etkileyen Koronavirüs (Covid-19) salgını neticesinde Ticari gemilerde ve diğer tüm deniz taşıtlarında çalışan personelin gemiye katılış, gemiden ayrılış ve gemide çalışma ve yaşam şartları da değişim göstermiştir.

Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ ve Getirdiği Değişiklikler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı (Bundan sonra “Bakanlık” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan Kıyı Tesislerinde Gemilere Verilen Hizmetlere İlişkin Tebliğ, (Bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacaktır.) 11 Aralık 2020 tarihli ve 31331 sayılı Resmi Gazete’de yayımla

Communiqué on Services Provided in Coastal Facilities and the Amendments Introduced by the Communiqué

The Communiqué on Services Provided in Coastal Facilities (hereinafter referred as the “Communiqué”) prepared by the Ministry of Transport and Infrastructure (hereinafter referred as the “Ministry”) has entered into force by issuing on No. 31331 Official Gazette on 11 December 2020. Upon

LİBYA LİMANLARINA UĞRAK YAPACAK TİCARET GEMİLERİ HAKKINDA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü (Bundan böyle “Genel Müdürlük” olarak anılacaktır)15.12.2020 tarihinde Libya Limanlarına ve Libya karasularına uğrak yapacak Türk Bayraklı gemiler için bilgilendirme yazısı yayımlamıştır. Buna göre; Uluslara

NEW POLLUTION FINE TARRIFS FOR THE YEAR 2021 IN TURKISH WATERS

Dear Sirs , 24.12.2020 We would like to inform you of the new pollution fine tariffs which will be applicable starting from 01 January 2021 as declared in the Official Gazette published on 24 December 2020. In general, the fines have increased %9,11. Please find below the new tariffs. Pollution f

COVID TEST RESTRICTION TO ENTER TURKEY

Please note that in accordance with the recent decision, certain restrictions will be applied for passengers arriving to Turkey. • As of 28 December 2020, passengers arriving to Turkey by air are required to have taken a PCR test with a negative result within 72 hours prior to their flight, and t

VALIDITY OF SEAFARERS’ CERTIFICATES EXTENDED UP TO 31.03.2021 DUE TO COVID-19

Dear Sirs , 25.12.2020 We would like to inform you that validity of the Turkish Seafarers’ Seaman’s books, Certificate of Competencies, GMDSS Radio Operator Certificates, STCW Certificates and Medical Fitness Certificates are granted general extension of validity up to 31.03.2021 without any f

İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMESİNE İLİŞKİN YASAK 2 (İKİ) AY DAHA UZATILMIŞTIR.

Bilindiği üzere Covid-19 salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik olumsuzluklarla mücadele kapsamında, 7244 sayılı Kanun ile 4857 sayılı İş Kanunu’na eklenen geçici 10. madde uyarınca işverenler nezdinde “iş akdi fesih” yasağı getirilmiş ve bu yasak süresince de işçiyi

7262 SAYILI KANUN ILETÜRK TICARETI KANUNU’NDA YAPILAN DEĞIŞIKLIKLER

31.12.2020 tarihli Resmî Gazete ’de yayımlanan 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun ile 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır; 1. Hamiline yazılı pay senetleri sahiplerinin, pay

KAMU İHALELERİ İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER

1. 01.02.2021 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmak üzere, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen eşik değerlerin ve parasal limitler, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 2020 yılı Aralık ayı Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık değişim oranı

RECOGNITIONS